Wrzesień to miesiąc intensywnego szkolenia lektorów, którzy będą uczyć grupy Teddy Eddie.

Każdy lektor, który uczy z użyciem naszej metody musi odbyć dwuetapowe szkolenie: teoretyczne (zapoznać się z przewodnikeim metodycznym programu Teddy Eddie) oraz praktyczne, czyli zobaczyć i wyćwiczyć wszystkie Misiowe elementy w praktyce. Temu własnie służą nasze warsztaty – 8 godzin, z których 2/3 spędzamy na … dywanie – tak przecież uczyć będziemy dzieci.

W tym roku szkolnym przeszkoliliśmy ponad 150 lektorów z naszych nowych akredytowanych szkół.
Szkoły, które współpracują z nami już rok lub dlużej, po odpowiedniej weryfikacji, ocenie lekcji i przeszkoleniu opiekuna programu, mogą same organziowac w szkolenia we własnym zakresie.

W tym roku warsztaty prowadzone były zarówno w jednym z centrum szkoleniowych metody – w szkole Clan City w Gliwicach, jak i w szkołach naszych parternów – w Lublinie, Zamościu, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

Oto fotoreportaż:

a_warsztaty25wrz8 a_warsztaty25wrz7 a_warsztaty25wrz6 a_warsztaty25wrz5 a_warsztaty25wrz4 a_warsztaty25wrz3 a_warsztaty25wrz2 a_warsztaty25wrz1