Właśnie zakończyły się prace nad Teddy Eddie MINI – specjalnym programem dla dzieci w wieku 2-4 lat, które wcześniej nie uczyły się języka angielskiego.

Program przewidziany jest na jeden rok szkolny, 30 lekcji trwających 30-45 minut, lub 60 krótszych lekcji. Jego elastyczność połączona z dobrym planowaniem pozwala również na przeprowadzanie zajęć w innych konfiguracjach czasowych.

Pamiętajmy, że program Teddy Eddie MINI to nie tradycyjny kurs Teddy Eddie, a wprowadzenie do nauki języka angielskiego metodą Teddy Eddie, przygotowujący dzieci do właściwego kursu w przyszłości. W Teddy Eddie MINI nie znajdziemy sylabusa ani systemu ewaluacji, jako że celem kursu jest przygotowanie dzieci do udziału w zajęciach, nauczenie zasad i nawyków obowiązujących podczas lekcji, a przede wszystkim zapoznanie małych kursantów z angielskimi dźwiękami, poleceniami, tekstami i piosenkami.

Teddy Eddie MINI szczególnie polecamy:

  • Grupom 2-latków, które spotykają się raz w tygodniu, a na zajęcia przychodzą z rodzicami
  • Grupom 2-4-latków, uczęszczającym na zajęcia w przedszkolu/żłobku, z dwom lekcjami trwającymi 15-20 minut tygodniowo
  • Grupom 3-latków, które zaczynają kurs od drugiego semestru, a więc będą mogły kontynuować go we wrześniu rozpoczynając od „The Green Book of Teddy Eddie”

Inne przypadki również są możliwe – prosimy o konsultację z metodykiem Teddy Eddie – Bogną Śmieja (mail biuro@teddyeddie.pl)