Jako osoba prowadząca szkołę językową wielokrotnie spotykam się z zabieganymi rodzicami, którzy chcieliby, aby zajęcia ich dziecka odbywały się jeden raz w tygodniu. Konsekwentnie odmawiam ponieważ nie tylko moje doświadczenie, ale również kilka popartych naukowo argumentów, które przytoczę poniżej, wskazuje na to, że tylko regularna nauka, minimum dwa razy w tygodniu (a najlepiej jeszcze częściej), przynosi wymierne rezultaty.

Powód tego stanu rzeczy jest prosty i ma organiczny związek z funkcjonowaniem ludzkiej pamięci, którą najkrócej określić można jako zdolność do zapamiętywania, czyli gromadzenia i wykorzystania informacji występujących w różnych postaciach. Ostatnią fazą procesu zapamiętywania jest odtwarzanie materiału. Aby nie paść ofiarą krzywej zapominania, i tym samym zapamiętać jakąkolwiek informację i z sukcesem ją odtwarzać, należy wdrożyć w proces dydaktyczny odpowiedni system powtórek. Pierwsza nastąpić powinna pod koniec zajęć. Kolejna – odbyć się w dniu następnym (dlatego tak nieoceniona jest współpraca z rodzicami, którzy np. w drodze do przedszkola, włączą płytę z nagraniami z kursu językowego), następna po około trzech dniach, dalej: po tygodniu i po miesiącu.

Wysoką skuteczność kursów osiągniemy tylko proponując kursy dwa razy w tygodniu, gdyż jest to zgodne jest z funkcjonowaniem pamięci. Co więcej, rozkład materiału i sposób jego realizacji, mogą sprawić, że skutki wynikające z krzywej zapominania Ebbinghaus’a, nie będą dotyczyć małych kursantów – tutaj polecam dobranie dobrej metody nauczania dziecka. Jak dowiodły eksperymenty Ebbinghaus’a – twórcy tzw. krzywej zapominania, człowiek po godzinie zapomina 56% przestudiowanego materiału. Po kolejnych dziewięciu godzinach jego stan wiedzy obniża się o następne 8%. Po jednym dniu pozostaje już tylko 33% poznanej wiedzy, po dwóch dniach 28%, po sześciu 25%, a po 31 dniach około 21%, czyli zaledwie 1/5. Pierwsze powtórki powinny odbywać się więc jak najwcześniej od momentu zakończenia nauki nowego materiału. Dlatego nieodzownym elementem każdej lekcji powinna być powtórka podsumowująca zajęcia. Inaczej większość wiadomości zostanie przez uczniów zapomniana zaraz po wyjściu z sali. Co więcej, jak wynika z danych przedstawionych powyżej, w systemie zajęć odbywających się raz w tygodniu, lektor „skazany” jest na syzyfową pracę, polegającą na uczeniu niejako od nowa.

Aby proces zapamiętywania wymknął się prawidłowościom krzywej zapominania, należy stworzyć ku temu odpowiednie warunki, mając na uwadze, iż zarówno my sami, jak i nasi uczniowie:

  • zapamiętujemy lepiej, gdy podejmujemy naukę częściej (jeden raz w tygodniu przeczy tej zasadzie),
  • zapamiętujemy lepiej, gdy przyswajamy materiał mniejszymi porcjami (rozłożenie nauki w czasie; na moduły realizowane dwa razy w tygodniu; zajęcia raz w tygodniu mimo iż są dłuższe nie znajdą przełożenia na ilość zapamiętanych informacji oraz przyrost wiedzy językowej – patrz komentarz do krzywej zapominania – czysta matematyka!)
  • przypominamy sobie łatwiej w warunkach analogicznych do tych, w jakich się uczyliśmy (reintegracja dokonująca się w naszych salach lekcyjnych)
  • zapamiętujemy lepiej, gdy ilość powtórzeń jest większa niż konieczna do nauczenia się ilość materiału (jako lektor korzystam z przejrzystego systemu powtórek zebranego w skondensowanych tabelkach w książce nauczyciela Teddy Eddie, który właśnie to zapewnia)
  • zapamiętujemy lepiej, gdy powtarzamy materiał ze zrozumieniem,
  • zapamiętujemy lepiej, recytując na głos (uczenie się na głos)
  • zapamiętujemy lepiej, powtarzając raczej całości niż części (zasada całości)
  • zapamiętujemy lepiej, gdy powiemy sobie, że możemy (zaufanie we własne możliwości)
  • zapamiętujemy lepiej, gdy unikamy zakłóceń w nauce*

Badania jednoznacznie potwierdzają, że adekwatnie dobrana metoda nauczania przyczynia się do poprawy efektów nauczania i uczenia się. Jako właściciele szkół językowych, metodycy i lektorzy, staramy się dbać o procesy wspomagające gromadzenie, zapamiętywanie i przechowywania wiedzy, a tylko w przypadku kursów odbywających się dwa razy w tygodniu, dobraniu dla naszych małych uczniów odpowiedniej metody oraz współpracy na linii lektor-rodzic, jesteśmy w stanie to zapewnić.

*Por. Dudley G., 1994, Jak podwoić skuteczność uczenia się. Techniki sprawnego zapamiętywania
i przywoływania informacji
. Wydawnictwo Medium, Warszawa.

dominika m

Autorką artykułu jest DOMINIKA MUŃKO, lektor z ponad dziesięcioletnim stażem, metodyk w Centrum Językowym Memo w Gorzowie Wielkopolskim, twórca autorskiej metody z zakresu szybkiego czytania i technik pamięciowych, doktorantka, której zainteresowania naukowe i badawcze oscylują wokół zagadnień związanych z neurobiologią, neurodydaktyką i neuropsychologią oraz wpływem innowacji pedagogicznych na efektywność procesu dydaktycznego. Od zeszłego roku szkoła Pani Dominiki jest Akredytowanym Centrum Metody Teddy Eddie.

 

Szukasz szkoły Teddy Eddie dla swojego dziecka? Sprawdź nasze lokalizacje: MAPA AKREDYTOWANYCH CENTRÓW TEDDY EDDIE.