Z okazji Dnia Dziecka Teddy Eddie ogłasza konkurs, w którym można wygrać cenne nagrody: bony zakupowe o wartości 500 zł do sklepów: SMYKA i Reserved Kids oraz bon o wartości 500 zł na kurs Teddy Eddie w dowolnym akredytowanym centrum metody Teddy Eddie w Polsce.

Co trzeba zrobić?

Wystarczy 1 czerwca obserwować nasz profil na Facebooku: https://www.facebook.com/TeddyEddieAngielski/ Będą się tam pojawiać informacje o zadaniach konkursowych. Konkurs rozstrzygniemy w środę 7 czerwca, zakończenie o 11.00, a wyniki zaczniemy publikować po 12.00. Zwycięzcę wybierze jury biorąc pod uwagę liczbę polubień pod odpowiedziami, poprawność odpowiedzi oraz sposób w jaki zostały pozyskane polubienia. Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin udziału w konkursie.

 

 


Regulamin Konkursu “Dzień Dziecka z Teddy Eddie:

 1. Organizatorem konkursu jest firma Teddy Eddie sp. z o.o z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jasnej 31B.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Dzień Dziecka z Teddy Eddie” zwany dalej „Konkursem”. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook http://www.facebook.com na stronie „Teddy Eddie”, która znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/TeddyEddieAngielski
 3. Konkurs trwa od godz. 11:00 dnia 1 czerwca 2017 r. do godz. 11:00 dnia 7 czerwca 2017 r.
 4. Uczestnicy mogą brać udział w trzech zadaniach konkursowych.
 5. Zadania konkursowe będą następujące:
 • Wymień 3 przymiotniki opisujące metodę Teddy Eddie.
 • Napisz wierszyk dla Misia Eddiego.
 • Podziel się anegdotką ze swojego domu: Jak moje dziecko zaskoczyło mnie swoją znajomością angielskiego?

6. Odpowiedzi na zadane pytania konkursowe należy udzielać w komentarzach pod postami konkursowymi z konkretnym pytaniem umieszczonymi na profilu Teddy Eddie na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/TeddyEddieAngielski)

7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do odmowy wydania nagrody.

8. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko), w Serwisie (http://www.facebook.com) zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez konto Facebook.

9. Zwycięzcą w każdym z trzech konkursowych zadań zostanie osoba, której udzielona w komentarzu odpowiedź zgromadzi najwięcej polubień i którą komisja w składzie Aleksandra Komada, Ewa Tychowicz, Elżbieta Berka uzna za najlepszą.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 czerwca o godz. 12:00.

11. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Facebook lub za pośrednictwem wiadomości e-mail podanej przez Uczestnika na jego Profilu. Nagrody będą do odebrania w wybranym przez zwycięzcę Akredytowanym Centrum metody Teddy Eddie.

12. Nagrody zostaną przyznane po jednej dla zwycięzcy każdego zadania konkursowego i będą następujące:

 • bon do sklepu SMYK o wartości 500,00 zł
 • bon do sklepu Reserved Kids o wartości 500,00 zł
 • bon na kurs Teddy Eddie w dowolnie wybranym Akredytowanym Centrum Teddy Eddie o wartości 500,00 zł

13. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

14. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

15. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

16. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.

17. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. Nagród nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne serwisu Facebook, łączy internetowych, które uniemożliwia prawidłową realizację konkursu.

19. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora ani osoby z nimi powiązane (rodzina).

20. Regulamin wchodzi w życie 1 czerwca 2017r.

Polityka prywatności: Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).