TEDDY EDDIE sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Budowa Platformy Partnerów oraz aplikacji Playground”

Celem projektu jest: 

Budowa Platformy Partnerów Teddy Eddie do zarządzania siecią szkół językowych oraz aplikacji Playground – narzędzia wsparcia edukacyjnego dla dzieci uczonych metodą

Dofinansowanie projektu z UE: 190 529,50 PLN

Całkowita wartość projektu: 453 648,30 PLN

Konkurs ofert nr 1
http://edubears.pl/2016/11/22/konkurs-ofert/
Konkurs ofert nr 2
http://edubears.pl/2017/01/16/konkurs-ofert-przygotowanie-danych/
Konkurs ofert nr 3
http://edubears.pl/2017/02/01/konkurs-ofert-2/
Konkurs ofert nr 4
http://edubears.pl/2017/02/28/konkurs-ofert-3/
Konkurs ofert nr 5
http://edubears.pl/2017/04/11/konkurs-ofert-sprzet/
Konkurs ofert nr 6
http://edubears.pl/2017/06/26/4772/

Publikacje wyników konkursów realizowanych w ramach projektu „Budowa Platformy Partnerów Teddy Eddie do zarządzania siecią szkół językowych oraz aplikacji Playground jako narzędzia wsparcia edukacyjnego dla dzieci uczonych metodą Teddy Eddie.” 

2016-12-05
2016-12-06
2016-12-09
2016-12-10
2016-12-15
2017-02-01
2017-02-16
2017-03-16
2017-04-28
2017-05-22
2017-07-06