Harmony Academy s.r.o.

Naša škola

Harmony prirodzene vyrástla z jazykovej školy v etablovanú a profesionálnu vzdelávaciu inštitúciu. Vďaka vizionárskemu prístupu a neutíchajúcemu entuziazmu prináša inovatívne učebné postupy. Ich cieľom je rozvoj talentov a podpora osobnej integrity nielen jednotlivcov, ale aj organizácií.

Prinášame

progresívne učebné postupy

odborné zázemie 

vysokú úroveň lektorov

osobný prístup

spoľahlivosť a stabilitu

garanciu úspechu overenú spokojnými zákazníkmi

revolučné poznatky v oblasti jazykového a osobnostného vzdelávania

Náš prístup

Jadro našej lektorskej práce tvorí komunikatívny prístup zameraný na potreby študenta. V rámci neho do plnej miery uplatňujeme individualizáciu vyučovacieho procesu, čím zabezpečujeme rýchle a efektívne napredovanie. S pomocou špeciálne vyškoleného lektora odstraňujeme strach z rozprávania, posilňujeme sebavedomie v komunikácii a ponúkame prostredie, v ktorom účastníci spoznávajú samého seba a ostatných.

Naše výsledky

od roku 2010 sme  hlavným medzinárodným koordinátorom projektových partnerstiev Learn & Lead

od roku 2012 sme akreditovaní MŠVVaŠ na aktualizačné a inovačné vzdelávacie programy pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl

máme vlastné Centrum inovácií pre ďalšie odborné vzdelávanie dospelých

máme ocenenie Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu