KIWI - Jazykové štúdio

Rásť a rozvíjať sa prirodzene spolu s nami

a priniesť niečo nové, „fresh” to je hlavným poslaním nášho jazykového štúdia KIWI v Žiline, ktoré som založila spolu s manželom.  nielen ako skúsená mentorka a lektorka anglického jazyka s dlhoročnou praxou, ale v prvom rade ako mama dvoch malých neposedných drobčekov, pre ktorých som hľadala spôsob, ktorý by im  umožnil učiť sa cudzie jazyky prirodzene a s rešpektom k ich individualite a jedinečnosti a zároveň dôsledne naplniť

odkaz Jána Ámosa Komenského Učiť sa hrou.

Tešíme sa na Vás!

 

Sprawdź, gdzie uczymy

KIWI - Jazykové štúdio
Daxnerova 3487/43
Žilina Slovakia