Szkoła Języków Obcych Mr Brown

Autentyczna znajomość języka obcego to przede wszystkim umiejętność jego praktycznego zastosowania. Celem Szkoły Języków Obcych Mr Brown jest więc uczenie posługiwania się językiem angielskim swobodnie, skutecznie i poprawnie w określonych sytuacjach. Osiągamy to dzięki pracy w małych grupach, naszym wspaniałym lektorom, metodzie komunikatywnej i różnorodności ćwiczeń, gier i pomocy naukowych.
Kameralna atmosfera szkoły Mr Brown daje możliwość prowadzenia autentycznej rozmowy lub dyskusji, poznania się nawzajem i bezstresowego wyrażania swoich opinii. Lektorzy natomiast, poświęcają dużo uwagi każdemu ze słuchaczy. Nasz zespół tworzą wykwalifikowani nauczyciele, zaznajomieni z najnowszymi metodami nauczania, posiadający nie tylko doświadczenie zawodowe, ale i dużo entuzjazmu.