Maryland to nowe miejsce nauki języków na mapie Radomia. Szkoła powstała z ponad 20-letniej pasji nauczania języka angielskiego.

Oferujemy kursy dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Naszych najmłodszych uczniów (dzieci w wieku 2-7 lat) „zanurzamy” w języku dzięki licencjonowanej metodzie nauczania Teddy Eddie. Tym sposobem wydobywamy z nich naturalną ciekawość do języka i zapał do nauki.

Młodzież przygotowujemy do ważnych egzaminów, zarówno tych szkolnych (egzamin ósmoklasisty, matura)  jak i tych życiowych (wyjazdy, stypendia zagraniczne).

Dorosłych uczymy praktycznego i prawidłowego komunikowania się w języku angielskim oraz pomagamy podnosić kwalifikacje zawodowe.

Sprawdź, gdzie uczymy

Maryland Szkoła Językowa
Tarnobrzeska 6
Radom Polska