Sme jazyková škola, ktorá sa neustále vyvíja a prispôsobuje svoje služby a spôsoby výučby cudzích jazykov podľa potrieb zákazníka.
Našim hlavným cieľom je poskytnúť kvalitnú, efektívnu a systematickú jazykovú výučbu pre celé spektrum študentov – od tých najmenších až po najnáročnejších.
Široký výber jazykových kurzov, odborné jazykové školenia, individuálny prístup ku každému študentovi, spôsob a prevedenie našej práce, vytvorenie príjemnej atmosféry, splnenie požiadaviek klienta – to sú priority našej jazykovej školy. Snažíme sa pohotovo reagovať na potreby trhu. Zaviedli sme viacero foriem špecializovaného vzdelávania a tiež doplnkové vzdelávanie pre nezamestnaných, aby sme im pomohli lepšie sa uplatniť na trhu práce nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.
V letnom období už od roku 2005 organizujeme prímestské letné jazykové tábory, najmä pre tých najmenších. Prekladateľská a tlmočnícka agentúra našej jazykovej školy ponúka klientom služby v oblasti prekladov a tlmočenia (či už komerčných alebo úradne overených) a naďalej dokazuje našim zákazníkom, že je schopná pre nich urobiť maximum.

Sprawdź, gdzie uczymy

Tvrdošovce
Obchodná 445/8
Tvrdošovce Slovakia
Jazyková škola ELLI
M.R. Štefánika 4 (dom Fubor), 4. poschodie
Nové Zámky Slovakia