Centrum Edukacyjne EnoEdu

Język angielski

– Akredytowane Centrum Metody TEDDY EDDIE (dzieci w wieku 2-7 lat)

– Akredytowane Centrum Metody SAVVY ED (dzieci w wieku 7-10 lat)

– Centrum Przygotowującego do egzaminów Cambridge English Qualifications

– Partner Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English PL277 

– zajęcia indywidualne i grupowe – przedszkole, szkoła podstawowa, ponadpodstawowa, dorośli

– przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty i matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym

– kursy językowe w Wielkiej Brytanii

Historia 

Wiedza o społeczeństwie

Matematyka

Język niemiecki

– zajęcia indywidualne i grupowe

– przygotowanie do egzaminu maturalnego, olimpiad i konkursów przedmiotowych

Trening pamięci, koncentracji, logicznego myślenia i szybkiego czytania

Sprawdź, gdzie uczymy

EnoEdu
Ignacego Maciejowskiego 17
Sandomierz Polska