W systemie nauczania szkoły HOUSE OF EDU łączymy nowoczesne metody z tradycyjną koncepcją edukacji językowej. House of Edu powstało w 2018 roku po to, aby realizować misję nauczania praktycznej umiejętności komunikacji. Z założenia szkoła miała używać takich metod, które wspierają produkcję językową, a więc mówienie. Szkoła opiera swoja działalność na 2 głównych metodach nauczania- Direct Language Lab oraz Teddy Eddie. Istotne w działalności House of Edu są również kursy ONE2ONE, które z zasady maja być kursami szytymi na miarę- odpowiadają potrzebom językowym Słuchacza, łączą elastyczność w podejściu do Ucznia z profesjonalnym projektem kursu dla każdego indywidualnie. 

Nasi lektorzy mają nie tylko wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z określonymi grupami wiekowymi, ale także niezbędny entuzjazm i energię. Prowadzą zajęcia dynamicznie i z pasją, w sposób interesujący dla uczestników, dobierając materiał i ćwiczenia stosownie do ich możliwości. Stosowana przez nas metoda umożliwia lektorom elastyczny sposób realizowania ćwiczeń i dostosowanie tempa zajęć do możliwości słuchaczy.

W przypadku kursów dla młodzieży i dorosłych stosujemy zasadę „mała grupa = duża efektywność”. Jest to niezwykle istotne w przypadku nauki języka obcego, ponieważ tylko możliwość aktywnego udziału w zajęciach pozwala słuchaczom zauważyć postępy i nabrać pewności w codziennej komunikacji. Zgodnie z filozofią House of Edu, nasze grupy liczą maksymalnie 6 osób, bo wierzymy, że komfortowa grupa jest połową sukcesu. 

W House of Edu panuje rodzinna atmosfera, w miarę możliwości część lekcji z Dziećmi prowadzimy w naszym ogrodzie, a wewnątrz zawsze pachnie świeżo parzoną kawą.

Sprawdź, gdzie uczymy

House of Edu
Jugosłowiańska 18
Poznań Polska