TEDDY EDDIE sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Budowa Platformy Partnerów oraz aplikacji Playground”

Celem projektu jest: 

Budowa Platformy Partnerów Teddy Eddie do zarządzania siecią szkół językowych oraz aplikacji Playground – narzędzia wsparcia edukacyjnego dla dzieci uczonych metodą

Dofinansowanie projektu z UE: 190 529,50 PLN

 

Całkowita wartość projektu: 453 648,30 PLN

Konkurs ofert nr 1
Konkurs ofert nr 3
Konkurs ofert nr 4
Konkurs ofert nr 5

 

 

Konkurs Ofert Sprzęt

 

 

Konkurs ofert nr 6

Publikacje wyników konkursów realizowanych w ramach projektu „Budowa Platformy Partnerów Teddy Eddie do zarządzania siecią szkół językowych oraz aplikacji Playground jako narzędzia wsparcia edukacyjnego dla dzieci uczonych metodą Teddy Eddie.” 

2016-12-05

 

2016-12-06

 

2016-12-09

2016-12-10

 

 

2016-12-15

 

 

 

2017-02-01

2017-02-16

2017-03-16

2017-04-28

2017-05-22

2017-07-06