Oto nasz miś, który zwie się Teddy Eddie. Miś jest dość psotny i sypia w śmierdzącej skarpecie, a mimo to zachęca tysiące dzieci do tego, aby przychodziły do szkół językowych na lekcje angielskiego.

 

5000 to zasób słów jakim posługuje się dorosły Amerykanin.

 

 

Dzięki metodzie Teddy Eddie dziecko poznaje pierwsze 2.000 słów i jest gotowe na kolejny, bardziej zaawansowany etap nauki. Teddy Eddie to metoda nauczania angielskiego dla najmłodszych.

Zapoznaj się z cechami naszej metody!

Teddy Eddie jest:

PRZYJAZNY

nauka odbywa się w formie zabawy w niewielkich grupach i w ładnych, kolorowych salach

WIELOPOZIOMOWY

gwarantuje rozwój, płynne przejścia na kolejne poziomy oraz kontynuację procesu nauczania

f

ELASTYCZNY

zaspokaja potrzeby dzieci w różnym wieku i na różnym poziomie

AMBITNY

zawiera wyjątkowo duży zasób słów (wprowadzanych i ćwiczonych zawsze w zdaniach) oraz tekstów, a same zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pod stałym nadzorem metodycznym

PRZYJAZNY RODZICOM

zawiera ‘Poradnik dla rodziców’ oraz zapewnia bieżącą informację na temat kursu w postaci lekcji otwartych, regularnych e-maili, spotkań z rodzicami oraz rzetelnego systemu ewaluacji postępów dziecka

WIARYGODNY

zasady licencyjne stoją na straży wysokiego standardu realizacji kursów i odpowiedniego przygotowania nauczycieli

WESOŁY

zawiera dużo dziecięcego humoru i bajkową oprawę

BOGATY

zarówno jeśli chodzi o zestaw ucznia, jak i materiał językowy pozwalający na całkowite ‘zanurzenie się’ w języku obcym

w

BLISKI

naturalnemu przyswajaniu języka i prawdziwie komunikacyjny

Obserwacje naszych metodyków pokazują, że dzięki Teddy Eddie dziecko przyswaja do pięciu razy więcej słów niż przy użyciu standardowych podręczników. Swobodna rozmowa jest możliwa szybciej, niż w przypadku używania innych metod. Rodzic bardzo szybko widzi efekty nauczania, które rozciągają się poza znajomość słówek – wiele zdań i kontekstów sprawia, że dziecko uczy się myśleć w obcym języku, co poprawia jego zdolności kojarzenia.

Najważniejsze założenia metodyki Teddy Eddie

Efekt „zanurzenia” w języku

Język to nie zbiór pojedynczych słówek przedstawionych na obrazkach. Liczą się zdania, teksty, dłuższe wypowiedzi i manipulowanie językiem. Dopiero to daje efekt „zanurzenia” w języku.
.

Więcej niż zabawa i osłuchanie

Nauka języka angielskiego dla dzieci to dużo więcej niż zabawa i osłuchanie. Wymierne efekty są bardzo ważne i osiągalne. Znamy wiele sposobów, aby motywować dzieci do używania języka obcego podczas zajęć i poza nimi.

..

Przemawia do nowoczesnego dziecka

Zawartość kursu musi przemawiać do nowoczesnego dziecka. Ciekawość wzbudzają raczej nowoczesne nagrania, humor, styl z gier komputerowych czy kreskówek, niegrzeczne śpiewające ptaszki i latające motylki. Dzisiejsze dzieci lubią i chcą być cool.

Rola lektora i rodzica w metodzie Teddy Eddie 

 

LEKTORZY prowadzący zajęcia przechodzą skrupulatną rekrutację według wytycznych Licencjodawcy. Sprawdzany jest ich poziom językowy, wymowa oraz predyspozycje do pracy z dziećmi.

Wybrana kadra przechodzi szkolenia dotyczące metodyki nauczania języka obcego, specyfiki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracy z metodą. Następnie wyposażamy ich w szczegółowe instrukcje, procedury, plany zajęć oraz materiały, które uatrakcyjniają lekcje.

Zajęcia są regularnie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody. Wybrane lekcję są nagrywane, a następnie oglądane przez metodyków Licencjodawcy. Omawiamy je według specjalnego STANDARDU METODY TEDDY EDDIE, tak aby nie tylko zapewnić najwyższą jakość kursów, ale również stale rozwijać lektorów prowadzących zajęcia.

Bardzo ważnym aspektem metody jest KONTAKT LEKTORA Z RODZICAMI, którzy mogą liczyć na:

  • regularne, ustne informacje dla rodziców na temat postępów grupy, czy indywidualnych dzieci udzielane po każdych zajęciach
  • cotygodniowe maile z informacjami na temat przerabianego materiału oraz propozycjami powtórek z dzieckiem w domu
  • lekcje otwarte pod koniec każdego semestru
  • semestralne, pisemne raporty o postępach dziecka

 

Zestaw ucznia

W skład zestawu wchodzi:

 

 

PODRĘCZNIK

I

CD z nagraniami wszystkich piosenek i historyjek 

(wszystkie nagrania znajdują się także w PLACU ZABAW)

PORADNIK
DLA RODZICÓW

Dostęp do platformy edukacyjnej PLAC ZABAW 

l

ćwiczenia / karty pracy (dla wybranych grup)

SECRET BOOKLET – sekretna książeczka / SECRET STICKERS – sekretne naklejki

dostęp do materiałów deDOMO (dla wybranych grup)

TECZKA

dyplom oraz upominek na koniec roku

Ewaluacja wyników nauczania

 

A

Pierwszym celem metody jest zadowolenie dziecka – zależy nam, by polubiło naukę języka obcego, chętnie przychodziło na lekcje i pewnie czuło się w środowisku klasy. Dlatego ważne i celowe jest obserwowanie reakcji, zachowań i postępów dziecka oraz dzielenie się tymi spostrzeżeniami z lektorem.

A

Weryfikowanie postępów językowych dziecka bywa rzeczą niełatwą dla rodzica, ale i dla lektora. Dzieje się tak dlatego, że bardzo często zachowanie dziecka znacznie różni się na zajęciach i w domu. Zdarza się, że w klasie uczeń euforycznie bierze udział w zajęciach, wszystko rozumie, śpiewa piosenki i gra w gry, natomiast w domu nie potrafi lub nie chce niczym się pochwalić. Czasami zdarza się odwrotnie: w domu dziecko jest aktywne, opowiada rodzicom bajki, gra z nimi w gry, śpiewa piosenki, a na lekcji jest ciche, bardziej nieśmiałe i prawie się nie odzywa.

A

Dlatego zachęcamy do częstego kontaktu z lektorem, wzajemnej wymiany informacji i współpracy.

A

Informacje na temat podstawowych umiejętności i wiedzy, którą dziecko będzie nabywać w trakcie kursu zostały zawarte w „Poradniku dla rodziców”.

A

Minimum programowe jest takie samo dla wszystkich uczniów. Często jednak postępy dzieci są znacznie większe, bywa, że zaskakują samych twórców metody! Czy i kiedy tak się dzieje, zależy od wielu czynników: frekwencji, wieku dziecka, lat nauki, osłuchania w domu, indywidualnych predyspozycji i charakteru.

A

Pod koniec każdego semestru lektor przygotowuje szczegółowy Raport o Postępach Dziecka, w którym brane są pod uwagę:
– stopień opanowania słownictwa
– stopień zgłębienia przerabianych tekstów
– umiejętność reagowania na polecenia i odpowiadania na pytania,
– udział w grach i zabawach.

Teddy Eddie w domu

Wiemy z doświadczenia, że każdy przejaw zaangażowania rodzica w naukę dziecka ma ogromny pozytywny wpływ na wyniki nauczania. Lektorzy oraz Opiekunowie Metody chętnie pomogą w tym procesie, udzielą wsparcia i odpowiednich sugestii.

I

Dzieci uzyskują lepsze rezultaty, jeżeli mają kontakt z językiem również w domu.

W skład zestawu ucznia wchodzą płyty z nagraniami,  z których dziecko powinno regularnie korzystać w domu. Wystarczy, że rodzic naciśnie guzik PLAY i powtórki językowe gotowe!

Efekty daje nawet samo bierne słuchanie płyty kilka razy w tygodniu. Dziecko w tym czasie może bawić się lub zajmować innymi czynnościami (na przykład rysować).

Komponenty metody dają wiele innych możliwości zabaw edukacyjnych w domu.

W ‘Poradniku dla rodziców’ znajdują się wszystkie teksty z kursu (opowiadania, piosenki, wierszyki) oraz słownictwo z każdego rozdziału wraz z polskim tłumaczeniem. Jeżeli rodzic ma ochotę, może skorzystać z naszych pomysłów na użycie podręcznika, płyt oraz mini-zestawu z obrazkami do zabaw z dzieckiem. Ponadto dziecko może korzystać za specjalnie przygotowanej pod konkretną księgę Teddy Eddie aplikacji PLAC ZABAW, dzięki której będzie utrwalać materiał pomiędzy zajęciami.

Dodatkowo zestaw kursanta Teddy Eddie został wyposażony w dostęp do materiałów metody deDOMO stworzonej przez dra Grzegorza Śpiewaka.

Jest to metoda proponująca wykorzystanie domowych sytuacji do naturalnego wprowadzania zwrotów i zdań w języku obcym. 

Więcej o metodzie na: https://edubears.pl/teddy-eddie/dedomo/