Mapa Kontaktu

ZARZĄD

Ola Komada

Ola Komada

Edu Bears CEO, Director of Methodology

ZARZĄD

Ela Berka

Ela Berka

Edu Bears Deputy CEO, IT Project Manager

ZARZĄD

Ewa Tychowicz

Ewa Tychowicz

Edu Bears Board Member, Key Account Executive

ZARZĄD

Marta Nowak

Marta Nowak

Assistant to the Board

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Adam Jańczak

Adam Jańczak

Key Account Manager

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Maciej Janas

Maciej Janas

Key Account Specialist

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Magdalena Blochowska

Magdalena Blochowska

Back Office Manager & B2B Support Specialist

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Ela Krupa

Ela Krupa

Customer Service Specialist

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Katarzyna Pierzchała

Katarzyna Pierzchała

Customer Service Specialist

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Klaudia Mocek

Klaudia Mocek

Junior Customer Service Specialist

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Szymon Przystasz

Szymon Przystasz

Back Office Assistant

DZIAŁ METODYCZNY

Bogna Śmieja

Bogna Śmieja

Method & Teacher Trainer Manager

DZIAŁ METODYCZNY

Ewa Zawieracz-Karasińska

Ewa Zawieracz-Karasińska

Methodology Consultant

DZIAŁ METODYCZNY

Sonja Górniak

Sonja Górniak

Methodology Consultant

DZIAŁ METODYCZNY

Agnieszka Matonia

Agnieszka Matonia

Method & Teacher Trainer Specialist

DZIAŁ GRAFICZNY

Patrycja Starczała

Patrycja Starczała

DTP Specialist & Brand Identity Coordinator

DZIAŁ MARKETINGU

Julia Adamczak

Julia Adamczak

Marketing Specialist

DZIAŁ MARKETINGU

Błażej Ceglarski

Błażej Ceglarski

B2B Support and Marketing Junior Specialist

    Formularz kontaktowy:

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że: 1) Administratorem moich danych osobowych jest Edu Bears sp. z o.o. sp.k., ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice, NIP: 631 266 05 60, REGON: 363 507 143, KRS 0000748549, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, email: office@edubears.pl, tel.: + 48 661 991 992; 2) dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu skontaktowania się ze mną przez Administratora w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest odpowiedź na zadane pytanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 3) moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak podmioty, które dostarczają usługi lub rozwiązania informatyczne Administratorowi; 4) Administrator może korzystać z narzędzia ułatwiającego wysyłanie zbiorczej korespondencji mailowej dostarczanego przez Sendgrid Inc. z siedzibą w USA; w związku z tym dane osoby, do której jest wysyłana korespondencja mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy; Sendgrid Inc. jest podmiotem, który przetwarza dane osobowe na podstawie Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 RODO, zawartych między Administratorem a Sendgrid Inc. i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych; 5) dane osobowe przetwarzane w celu skontaktowania się ze mną przez Administratora w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego, Administrator przechowuje przez okres 3 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu; 6) przysługują mi następujące prawa: a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania danych osobowych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do przeniesienia danych osobowych; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych; g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 7) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Edu Bears sp. z o.o. sp.k., ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@edubears.pl; 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem.