Mapa Kontaktu

ZARZĄD

Ola Komada

Ola Komada

Edu Bears CEO, Director of Methodology

tel. +48 666 038 862

ola.komada@edubears.pl

ZARZĄD

Ela Berka

Ela Berka

Edu Bears Deputy CEO, IT Project Manager

tel. +48 887 038 862

ela.berka@edubears.pl

ZARZĄD

Ewa Tychowicz

Ewa Tychowicz

Edu Bears Board Member, Key Account Executive

tel. +48 661 749 827

ewa.tychowicz@edubears.pl

ZARZĄD

Marta Nowak

Marta Nowak

Assistant to the Board

tel. +48 603 799 712

marta.nowak@edubears.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Adam Jańczak

Adam Jańczak

Key Account Manager

tel. +48 726 204 762

adam.janczak@edubears.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Maciej Janas

Maciej Janas

Key Account Specialist

tel. +48 783 149 385

maciej.janas@edubears.pl

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Magdalena Blochowska

Magdalena Blochowska

Back Office Manager & B2B Support Specialist

tel. + 48 783 149 335

magdalena.blochowska@edubears.pl

 

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Ela Krupa

Ela Krupa

Customer Service Specialist

tel. + 48 661 991 992

ela.krupa@edubears.pl

 

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Katarzyna Pierzchała

Katarzyna Pierzchała

Customer Service Specialist

tel. + 48 661 991 992

katarzyna.pierzchala@edubears.pl

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Klaudia Mocek

Klaudia Mocek

Junior Customer Service Specialist

tel. + 48 661 991 992

klaudia.mocek@edubears.pl 

 

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Szymon Przystasz

Szymon Przystasz

Back Office Assistant

tel. + 48 661 991 992

szymon.przystasz@edubears.pl

 

DZIAŁ METODYCZNY

Bogna Śmieja

Bogna Śmieja

Method & Teacher Trainer Manager

tel. +48 600 741 272

bogna.smieja@edubears.pl

DZIAŁ METODYCZNY

Ewa Zawieracz-Karasińska

Ewa Zawieracz-Karasińska

Methodology Consultant

tel. +48 601 842 821

ewa.zawieracz@edubears.pl

DZIAŁ METODYCZNY

Sonja Górniak

Sonja Górniak

Methodology Consultant

tel. +48 663 060 987

sonja.gorniak@edubears.pl 

DZIAŁ METODYCZNY

Agnieszka Matonia

Agnieszka Matonia

Method & Teacher Trainer Specialist

tel. +48 693 663 559

agnieszka.matonia@edubears.pl

DZIAŁ GRAFICZNY

Patrycja Starczała

Patrycja Starczała

DTP Specialist & Brand Identity Coordinator

tel. + 48 663 102 151

patrycja.starczala@edubears.pl

DZIAŁ MARKETINGU

Julia Adamczak

Julia Adamczak

Marketing Specialist

tel. + 48 603 456 492

julia.adamczak@edubears.pl

DZIAŁ MARKETINGU

Błażej Ceglarski

Błażej Ceglarski

B2B Support and Marketing Junior Specialist

tel. +48 603 625 044

blazej.ceglarski@edubears.pl

    Formularz kontaktowy:

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że: 1) Administratorem moich danych osobowych jest Edu Bears sp. z o.o. sp.k., ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice, NIP: 631 266 05 60, REGON: 363 507 143, KRS 0000748549, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, email: office@edubears.pl, tel.: + 48 661 991 992; 2) dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu skontaktowania się ze mną przez Administratora w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest odpowiedź na zadane pytanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 3) moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak podmioty, które dostarczają usługi lub rozwiązania informatyczne Administratorowi; 4) Administrator może korzystać z narzędzia ułatwiającego wysyłanie zbiorczej korespondencji mailowej dostarczanego przez Sendgrid Inc. z siedzibą w USA; w związku z tym dane osoby, do której jest wysyłana korespondencja mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy; Sendgrid Inc. jest podmiotem, który przetwarza dane osobowe na podstawie Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 RODO, zawartych między Administratorem a Sendgrid Inc. i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych; 5) dane osobowe przetwarzane w celu skontaktowania się ze mną przez Administratora w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego, Administrator przechowuje przez okres 3 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu; 6) przysługują mi następujące prawa: a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania danych osobowych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do przeniesienia danych osobowych; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych; g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 7) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Edu Bears sp. z o.o. sp.k., ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@edubears.pl; 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem.