Mapa Kontaktu

ZARZĄD

Ola Komada

Ola Komada

Edu Bears CEO, Director of Methodology

ZARZĄD

Ela Berka

Ela Berka

Edu Bears Deputy CEO, IT Project Manager

ZARZĄD

Ewa Tychowicz

Ewa Tychowicz

Edu Bears Board Member, Key Account Executive

ZARZĄD

Marta Nowak

Marta Nowak

Executive Assistant

ZARZĄD

Anna Śnieg-Roguska

Anna Śnieg-Roguska

Junior Business Analyst

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Adam Jańczak

Adam Jańczak

International Sales Manager

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Maciej Janas

Maciej Janas

Sales Specialist

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Magdalena Blochowska

Magdalena Blochowska

Customer Service Manager & B2B Support Manager

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Katarzyna Pierzchała

Katarzyna Pierzchała

Customer Service Specialist & B2B Support Assistant

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Klaudia Mocek

Klaudia Mocek

Customer Service Specialist & B2B Support Assistant

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Alicja Tambdey

Alicja Tambdey

Junior Customer Service Specialist & B2B Support Assistant

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Hanna Jopkiewicz

Hanna Jopkiewicz

Junior Customer Service Specialist & B2B Support Assistant

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Gosia Stankiewicz

Gosia Stankiewicz

Customer Service Specialist

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Agata Mecherzyńska

Agata Mecherzyńska

Junior Customer Service Specialist

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Justyna Wiącek

Justyna Wiącek

Junior Customer Service Specialist

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Martyna Walczyna

Martyna Walczyna

Junior Customer Service Specialist

DZIAŁ METODYCZNY

Agnieszka Matonia

Agnieszka Matonia

Methodology Department Manager

DZIAŁ METODYCZNY

Ewa Zawieracz-Karasińska

Ewa Zawieracz-Karasińska

Methodology Consultant

DZIAŁ METODYCZNY

Sonja Górniak

Sonja Górniak

Methodology Consultant

DZIAŁ METODYCZNY

Ewelina Lipian

Ewelina Lipian

Methodology Consultant

DZIAŁ METODYCZNY

Jesika Szafran

Jesika Szafran

Junior Method & Teacher Trainer Specialist

DZIAŁ METODYCZNY

Agnieszka Świdurska

Agnieszka Świdurska

Junior Methodology Specialist

DZIAŁ METODYCZNY

Edyta Stemplewska

Edyta Stemplewska

Junior Methodology Specialist

DZIAŁ METODYCZNY

Anna Kosek

Anna Kosek

Junior Methodology Specialist

DZIAŁ GRAFICZNY

Patrycja Starczała

Patrycja Starczała

DTP & Brand Identity Manager

DZIAŁ GRAFICZNY

Marcelina Kolisko

Marcelina Kolisko

Junior DTP & Brand Identity Specialist

DZIAŁ ZAOPATRZENIA

Ela Giel

Ela Giel

Supply Specialist

DZIAŁ MARKETINGU

Błażej Ceglarski

Błażej Ceglarski

Marketing Specialist

DZIAŁ MARKETINGU

Judyta Zimnoch

Judyta Zimnoch

Marketing Specialist

    Formularz kontaktowy:

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że: 1) Administratorem moich danych osobowych jest Edu Bears sp. z o.o. sp.k., ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice, NIP: 631 266 05 60, REGON: 363 507 143, KRS 0000748549, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, email: office, tel.: + 48 661 991 992; 2) dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu skontaktowania się ze mną przez Administratora w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest odpowiedź na zadane pytanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 3) moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak podmioty, które dostarczają usługi lub rozwiązania informatyczne Administratorowi; 4) Administrator może korzystać z narzędzia ułatwiającego wysyłanie zbiorczej korespondencji mailowej dostarczanego przez Sendgrid Inc. z siedzibą w USA; w związku z tym dane osoby, do której jest wysyłana korespondencja mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy; Sendgrid Inc. jest podmiotem, który przetwarza dane osobowe na podstawie Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 RODO, zawartych między Administratorem a Sendgrid Inc. i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych; 5) dane osobowe przetwarzane w celu skontaktowania się ze mną przez Administratora w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego, Administrator przechowuje przez okres 3 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu; 6) przysługują mi następujące prawa: a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania danych osobowych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do przeniesienia danych osobowych; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych; g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 7) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Edu Bears sp. z o.o. sp.k., ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office; 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem.