Savvy Ed jako biznes

Savvy Ed to pierwsza na polskim rynku metoda nauczania dla zaawansowanych językowo dzieci w wieku 7 -10 lat.

Pewnego dnia uświadomiłam sobie, że za chwilę mój syn, Aleks, przestanie być przedszkolakiem i zakończy naukę angielskiego metodą Teddy Eddie. Pojawiła się konsternacja… Jestem właścicielką sieci szkół językowych, ale z zakłopotaniem stwierdziłam, że nie znajduję odpowiedniego podręcznika dla dzieci „zaawansowanych” w wieku 7 lat! Nie będzie przesadą, jak powiem, że spanikowałam. Mam tylko jedno dziecko i moją ambicją było, żeby zapewnić mu (i wszystkim dzieciom w mojej szkole) najlepszą edukację językową. W takiej sytuacji nie mogłam postąpić inaczej, zakasałam rękawy i stworzyłam propozycję dla dzieci kontynuujących naukę po mocnym programie przedszkolnym. Dla dzieci „zaawansowanych.” Tak powstała metoda nauczania języka angielskiego dzieci wczesnoszkolnych Savvy Ed, jedyna taka na polskim rynku.

– Diana Kubica

Savvy Ed zaspokaja potrzeby wszystkich 4 stron: dzieci, rodziców, lektorów i właścicieli szkół językowych.

Dlaczego kochają go dzieci?

 • dynamiczne lekcje, zupełnie nie „szkolne”
 • Ed – podróżnik motywuje do nauki
 • historyjki, teksty i nagrania z przymrużeniem oka
 • magiczna płytka wspomaga komunikację
 • grywalizacja na każdych zajęciach
 • szybki i odczuwalny postęp to powód do dumy

Dlaczego przepadają za nim rodzice?

 • bardzo ambitny program
 • dzieci nie czują, że się uczą
 • stały kontakt z lektorem (spotkania, raporty)
 • książka dla rodziców
 • książka ćwiczeń umożliwiająca pracę w domu
 • nauka słówek online – bezobsługowa i efektywna

Dlaczego uwielbiają go lektorzy?

 • proste przygotowania do lekcji
 • gotowe materiały
 • doskonałe zaplecze metodyczne
 • pudło z pomocami do nauki na zajęciach
 • gwarancja sukcesu dydaktycznego
 • satysfakcja ze skutecznego nauczania

Dlaczego doceniają go właściciele szkół?

 • biznes poparty doświadczeniem
 • uczciwe partnerstwo
 • doradztwo i szkolenia
 • system kontroli lektorów i kursów
 • gotowy plan wdrażania
 • pełen pakiet materiałów promocyjnych

%

zadowolenia u dzieci

%

zadowolenia u rodziców

%

zadowolenia u lektorów

%

zadowolenia u właścicieli

Najważniejsze założenia metodyki Savvy Ed

EFEKT KULI ŚNIEGOWEJ

czyli „stopniowe narastanie”  w zadaniach, powtórkach i  w ułożeniu materiału językowego

KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ

Savvy Ed to nie tylko podręcznik, to cała filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału nauczania jak i samych pomocy naukowych. Zadbaliśmy przy tym o perspektywy wszystkich zainteresowanych stron: ucznia, rodzica, nauczyciela i dyrektora szkoły

SYSTEMY MOTYWACJE

zostały wkomponowane w metodę – nie da się ich ominąć! Podczas lekcji wykorzystywane są elementy GRYWALIZACJI (np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo). Savvy Ed, przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie.

System zaliczeń wykorzystuje elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.

Savvy Ed jest bardzo ambitny. Dzieci, bądź co bądź jeszcze małe (7-10 lat), opanowują ogrom materiału. Równocześnie Savvy Ed jest bardzo przyjazny dla uczniów, nasz sukces polega na tym, że dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego jaki wiele się uczą oraz ile od nich wymagamy. Nauka nie sprawia problemów dlatego, że bazujemy na ich wiedzy i doświadczeniu językowym nabytym w poprzednich latach.

 O kursie

Realizacja jednego poziomu Savvy Ed w szkole językowej przewidziana została na 60 spotkań trwających 60 minut. Istnieje też możliwość prowadzenia kursu Savvy Ed w szkole prywatnej, w wymiarze pięciu 45-minutowych lekcji w tygodniu.

 

LEKTORZY prowadzący zajęcia przechodzą skrupulatną rekrutację według wytycznych Licencjodawcy. Sprawdzany jest ich poziom językowy, wymowa oraz predyspozycje do pracy z dziećmi szkolnymi.

Wybrana kadra przechodzi szkolenia dotyczące specyfiki pracy z dziećmi w wieku szkolnym oraz pracy z metodą. Następnie wyposażamy ich w szczegółowe instrukcje, procedury, plany zajęć oraz materiały, które uatrakcyjniają zajęcia.

Lekcje są cyklicznie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody Savvy Ed. Wybrane zajęcia są nagrywane, a następnie oceniane przez metodyków Licencjodawcy. Omawiamy je według specjalnego STANDARDU METODY SAVVY ED, tak aby nie tylko zapewnić najwyższą jakość, ale również stale wyznaczać nowe ścieżki rozwoju lektorom prowadzącym kurs.

Bardzo ważnym aspektem metody jest KONTAKT LEKTORA Z RODZICAMI, którzy mogą liczyć na:

 

 • ustne informacje na temat przerabianego materiału oraz zadania domowego po każdych zajęciach
 • informacje o zadaniach domowych oraz zaliczeniach kolejnych partii materiału zamieszczane w zeszycie kontaktu (tzw. Parent’s Book)
 • regularne informacje na temat przerobionego materiału, postępów grupy oraz dokonanych zaliczeń zamieszczane w dzienniku elektronicznym lub w raportach mailowych (zależy od organizacji szkoły)
 • lekcje otwarte raz w semestrze

Zestaw ucznia

W skład zestawu wchodzi:
Savvy Book czyli podręcznik ucznia
i
Snowball Book czyli książka ćwiczeń
I
Audio CD to płyta z nagraniami historyjek, słuchowisk, rymowanek, piosenek oraz ćwiczeń
Parents Book czyli książka rodzica. Służy ona za zeszyt kontaktu, do którego uczniowie będą wklejać informacje przekazywane przez lektora oraz w której lektor będzie wpisywał informację o zaliczeniach kolejnych partii materiału przez dziecko.
Teczka

Ewaluacja wyników nauczania

Wychodząc naprzeciw nowym trendom w edukacji oraz dbając o dobro i prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci do metody Savvy Ed zostały wprowadzone elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO (ang. formative assessment). Uczeń (i rodzice) mogą liczyć na:

 

A
jasne stawianie i komunikowanie celów lekcji i całego kursu. Ma to na celu budowanie w uczniach świadomości w jakim kierunku zmierzają i jakich finalnych efektów od nich oczekujemy.
A
informację zwrotną na każdym etapie nauki oraz stały kontakt z rodzicami. Zarówno podczas lekcji, jak i tabeli zaliczeń, czy w raportach, lektor będzie informował co dzieci mają już opanowane na zadowalającym poziomie, nad czym jeszcze będzie z grupą pracować i na co na każdym etapie należy zwrócić uwagę
A
budowanie samooceny uczniów, dzięki której dziecko będzie się uczyło określać w jakich obszarach czuje się już pewnie, a które wymagają utrwalenia / powtórek
A
jasne i przejrzyste kryteria oceniania, zawsze ogłaszane PRZED zaliczeniem, testem czy zadaniem domowym, tak, aby uczeń dokładnie wiedział czego od niego oczekujemy (tzw. NACOBEZU – „na co będziemy zwracać uwagę”)

Oprócz oceniania kształtującego w metodzie Savvy Ed stosujemy także ocenianie sumujące, polegające na mierzeniu określonych umiejętności i osiągnięć uczniów pewną określoną miarą (najczęściej stopniami). Jest ono zawsze zorientowana jest na sukces. Nasza naczelna zasada to: NIE WYSTAWIAMY OCEN INNYCH NIŻ A! Po prostu – jak dziecko zaliczy daną część materiału, dostaje A (odpowiednik oceny „6” w angielskim systemie oceniania). Dziecko dostaje tabelę zaliczeń, a niej dokładne wytyczne jeśli chodzi o rodzaje zaliczeń oraz o umiejętności jakimi musi wykazać, aby dany element zaliczyć.

Savvy Ed w domu i zadania domowe

Metoda Savvy Ed dedykowana jest uczniom wczesnoszkolnym. Znaczy to, że wsparcie rodziców, szczególnie w przygotowaniu się do lekcji i odrobieniu zadania domowego jest niezbędne. Chodzi o to, że trudno jeszcze na tym etapie oczekiwać od dzieci, że będą umiały się zorganizować same. Dlatego kontakt i współpraca rodziców z lektorem ma ogromne znaczenie – zarówno pod względem organizacyjnym, dydaktycznym, ale także (a może przede wszystkim) motywacyjnym i dlatego tak bardzo o to dbamy.

Zadania domowe są strategicznym elementem całego programu. I nie chodzi o to, by rodzic robił dzieciom dodatkowe lekcje lub wyręczał lektora. Chodzi o to, żeby zwielokrotnić kontakt z językiem obcym. Lekcje odbywają się zazwyczaj tylko dwa razy w tygodniu, a i to już jest często mocno obciążające zarówno dla rodziców, jak i dzieci (zajęte popołudnie, dojazd, itp.). Wystarczy jednak, że dołożymy do lekcji dwa zadania po ok. 15 minut i mamy zaplanowany i systematyczny kontakt z językiem cztery razy w tygodniu, a to już pozwala na wymierne efekty. Nasze zadania zostały mocno przemyślane, żeby dawały rezultaty, ale były jak najmniej czasochłonne i pracochłonne zarówno dla dziecka jak i rodzica.

Chcesz wiedzieć więcej?