WARSZTATY LEKTORSKIE A SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

W przypadku wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych i niemożności przeprowadzenia warsztatów lektorskich w podanych lokalizacjach:

 1. Jednodniowe praktyczne warsztaty lektorskie Teddy Eddie / Savvy Ed zostaną przeprowadzone w niezmienionych terminach w formie warsztatów ONLINE. Szczegóły techniczne zostaną podane przy wprowadzeniu zmiany na tryb ONLINE.
 2. Dwudniowe praktyczne warsztaty lektorskie Teddy Eddie – zostaną przeprowadzone w terminie pierwszego dnia planowanego szkolenia, ale jako warsztaty jednodniowe ONLINE. Szczegóły techniczne zostaną podane przy wprowadzeniu zmiany na tryb ONLINE. Koszt jak warsztatów jednodniowych.
 3. Warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny zostaną odwołane.
ZMIANY W SYSTEMIE SZKOLENIA LEKTORÓW TEDDY EDDIE – TRZYETAPOWE SZKOLENIE LEKTORSKIE

Od czerwca 2020 roku zostają wprowadzone zmiany w systemie szkolenia lektorów uczących metodą Teddy Eddie. Powstał również system certyfikacji lektorów.

 

TRZYETAPOWE SZKOLENIE LEKTORSKIE

 1. TEORIA – Podstawy metody TEDDY EDDIE – Course Manual i odpowiedzi na pytania.
 2. PRAKTYKA  – Elementy lekcji w praktyce – warsztaty  lektorskie. Do wyboru:
  1. Jednodniowe praktyczne warsztaty lektorskie (nazwa: TE1d / Teddy Eddie 1-day). Warsztaty przeprowadzane stacjonarnie w podanych lokalizacjach oraz w razie reżimu epidemiologicznego ONLINE.
  2. NOWOŚĆ! Dwudniowe praktyczne warsztaty lektorskie – możliwość kilkukrotnego poprowadzenia na dywanie wszystkich elementów lekcji (nazwa: TE2d / Teddy Eddie 2-days). Są one odpowiedzią na potrzeby tych z Was, którzy chcieliby w trakcie warsztatów mieć możliwość pod okiem naszego szkoleniowca kilkukrotnie przećwiczyć elementy lekcji Teddy Eddie. Ponadto będzie też m.in. okazja, aby zaplanować nie jedną, a kilka lekcji, a następnie przeanalizować stworzone plany zajęć pod okiem naszego szkoleniowca, a także przyjrzeć się standardowi Teddy Eddie. Jednym słowem dużo więcej praktyki! Warsztaty przeprowadzane tylko stacjonarnie.
 3. ONLINE – Droga do biegłości – obowiązkowe webinaria tematyczne.
  1. Jak uczyć maluszki? Specyfika pracy z 2-3 latkami (nazwa: W-START  / Webinar TE START).
  2. Jak uczyć czytania globalnego? Specyfika pracy z grupami ABC i SCHOOL (nazwa: W-ABC/SCH /  Webinar TE ABC/SCHOOL).
  3. Minęły 2 miesiące, a ja mam mnóstwo pytań… Q&A oraz ewaluacja w grupach TEDDY EDDIE (nazwa: W-EW/Q&A   /  Webinar TE Evaluation/Q&A). Planowane na listopad/grudzień. Dokładne daty zostaną podane w późniejszym terminie.
  4. (Jak uczyć Teddy Eddie online? – webinarium zostanie zorganizowane tylko w razie potrzeby nazwa: W-TEONLINE / Webinar TE ONLINE).

Wzięcie udziału we wszystkich powyższych webinariach jest obowiązkowe dla osób pragnących uzyskać „Certyfikat lektora Teddy Eddie” oraz wszystkich osób aspirujących do roli Opiekuna Metody Teddy Eddie.

Webinar TE Evaluation/Q&A oraz w razie potrzeby Webinar TE ONLINE jest obowiązkowy dla wszystkich lektorów. Webinary TE START oraz TE ABC/SCHOOL są obowiązkowe dla lektorów uczących dane grupy.

 

ZAPISY

Zapisów na warsztaty, jak i webinary należy dokonać poprzez Bears’ Station. Daty warsztatów i webinarów będą podane 10 czerwca.

TRZYETAPOWE SZKOLENIE LEKTORSKIE – SZCZEGÓŁY

Etap 1 – TEORIA  – Podstawy metody TE

Poznasz:

 • założenia metody Teddy Eddie,
 • stosowane metody pracy,
 • elementy lekcji Teddy Eddie,
 • techniki zarządzania grupą,
 • sposoby angażowania rodziców,
 • stosowane formy ewaluacji.

Etap 2 – PRAKTYKA  – Elementy lekcji w praktyce – warsztaty  lektorskie.

1. Jednodniowe praktyczne warsztaty lektorskie

Czas trwania: 8 godzin

Poznasz:

 • historię marki;
 • poziomy metody Teddy Eddie;
 • cechy charakterystyczne metody;
 • Plac Zabaw, czyli naszą aplikację dla dzieci;
 • obowiązki lektora Teddy Eddie.

Zobaczysz:

 • lekcję Teddy Eddie oraz zaobserwujesz wykorzystywane metody pracy, a także takie elementy jak przyciąganie uwagi dzieci, zarządzanie grupą, praca w mniejszych grupach czy parach.

Nauczysz się:

 • przeprowadzać kluczowe elementy lekcji Teddy Eddie z uwzględnieniem trzech faz nauczania,
 • planować lekcje Teddy Eddie,
 • dbać o kontakt z rodzicem.

 

2. Dwudniowe praktyczne warsztaty lektorskie

Czas trwania: 16 godzin

Poznasz:

 • historię marki,
 • poziomy metody Teddy Eddie;
 • cechy charakterystyczne metody;
 • Plac Zabaw, czyli naszą aplikację dla dzieci;
 • standard metody Teddy Eddie;
 • obowiązki lektora Teddy Eddie.

Zobaczysz:

 • lekcję Teddy Eddie oraz zaobserwujesz wykorzystywane metody pracy, a także takie elementy jak przyciąganie uwagi dzieci, zarządzanie grupą, praca w mniejszych grupach czy parach.

Nauczysz się:

 • przeprowadzać kluczowe elementy lekcji Teddy Eddie z uwzględnieniem trzech faz nauczania, z możliwością kilkukrotnego ich przećwiczenia w trakcie warsztatów;
 • planować zajęcia Teddy Eddie – z możliwością stworzenia i omówienia konspektu kilku lekcji;
 • przeprowadzać zajęcia z zachowaniem standardu lekcji Teddy Eddie;
 • dbać o kontakt z rodzicem.

 

Etap 3 – ONLINE – Droga do biegłości – obowiązkowe webinaria tematyczne:

1. Jak uczyć maluszki? Specyfika pracy z grupami START

Nauczysz się:

 • pracować z dwu- i trzylatkami,
 • przyciągać ich uwagę,
 • dostosować formy pracy do wieku najmłodszych kursantów,
 • określać poziom oczekiwanych efektów nauczania,
 • współpracować z rodzicami dwu- i trzylatków.

 

2. Jak uczyć czytania globalnego? Specyfika pracy z grupami ABC i SCHOOL

Nauczysz się:

 • wprowadzać globalne czytanie na zajęciach Teddy Eddie,
 • oceniać postępy kursantów w zakresie umiejętności czytania,
 • przeprowadzać zajęcia zgodne ze specyfiką pracy w grupach ABC i SCHOOL.

 

3. Minęły 2 miesiące, a ja mam mnóstwo pytań… Q&A oraz ewaluacja w grupach Teddy Eddie

Nauczysz się:

 • oceniać postępy dzieci,
 • generować raporty postępów,
 • przeprowadzać lekcje otwarte

i otrzymasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące uczenia metodą Teddy Eddie.

 

4. Jak uczyć Teddy Eddie online? – webinarium będzie zorganizowane tylko w razie wystąpienia takiej potrzeby

Nauczysz się:

 • przeprowadzać zajęcia Teddy Eddie online zgodne ze standardem lekcji online,
 • uatrakcyjniać lekcje zdalne tworząc ćwiczenia online na darmowych stronach edukacyjnych,
 • zarządzać grupą pracującą online,
 • utrzymywać kontakt z rodzicem.
CERTYFIKACJA LEKTORÓW TEDDY EDDIE

1. Certyfikat ukończenia szkolenia lektorskiego otrzymuje osoba uczestnicząca w jedno- lub dwudniowym warsztacie lektorskim.

2. Certyfikat lektora metody Teddy Eddie

 szkoła / nowy lektor pobiera po:

 • udzieleniu odpowiedzi na pytania do Course Manuala,
 • udziale w jedno- lub dwudniowym szkoleniu lektorskim,
 • uczestnictwie w pełnym cyklu webinariów.

lektor, który jest z nami dłużej, pobiera po:

 • akceptacji wniosku z informacją gdzie i kiedy się szkolił oraz gdzie i jak długo uczył,
 • uczestnictwie w cyklu webinariów.

3. Certyfikat lektora metody Teddy Eddie wraz z poświadczeniem bardzo dobrej oceny jakości przeprowadzanych zajęć.

Szkoła może wystąpić o weryfikację lekcji lektora i uzyskać ww. certyfikat, jeśli lektor posiada „Certyfikat lektora  metody Teddy Eddie”, a zajęcia spełniają standardy nauczania wyznaczone przez twórców metody.

WARSZTATY LEKTORSKIE TEDDY EDDIE DLA OSÓB NIEUCZĄCYCH

W warsztatach lektorskich Teddy Eddie może uczestniczył osoba nieucząca –  właściciel szkoły, manager lub osoba z biura odpowiedzialna za kontakt z klientem. Udział w warsztatach umożliwia lepsze poznanie metody, co ułatwia późniejsze przedstawianie oferty rodzicom i przekłada się na sprzedaż kursów. Osoby nieuczące mają obniżoną odpłatność. Przy zapisach w polu „Uwagi” należy dopisać informację „NIE UCZY”.

WARSZTATY Z POZYTYWNEJ DYSCYPLINY – DODATKOWA OFERTA

NOWOŚĆ! Dodatkowe nieobowiązkowe warsztaty z zakresu zarządzania grupą (nazwa: PD /  Pozytywna Dyscyplina). Warsztaty przeprowadzane tylko w języku polskim i tylko stacjonarnie.

Pomogą Ci uzyskać umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania grupą, a także utrzymywania dobrych relacji z uczniami.

 

Czas trwania: 8 godzin

Poznasz:

 • główne założenia Pozytywnej Dyscypliny;
 • style przywództwa oraz ich wpływ na pracę pedagogiczną;
 • swój indywidualny styl przywództwa i dowiesz się, jak wykorzystać jego potencjał w pracy z dziećmi;
 • kilkanaście technik Pozytywnej Dyscypliny, które będziesz mógł wprowadzić podczas swoich zajęć od zaraz;
 • skutki stosowania kar oraz ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej.

Dowiesz się:

 • jak działa mózg w stresie i dlaczego nie pomaga nam w trudnych sytuacjach.

Nauczysz się:

 • rozszyfrowywać trudne zachowania uczniów, wynikające z czterech błędnych strategii;
 • budować poczucie własnej wartości u dzieci z wykorzystaniem technik Pozytywnej Dyscypliny;
 • motywować i budować klimat w klasie, który wzmocni naukę;
 • zaszczepiać w uczniach ważne umiejętności społeczne i pozytywne zachowania poprzez stosowanie narzędzi PD.

 Otrzymasz:

 • wsparcie w pracy z dziećmi,
 • mnóstwo inspiracji do rozwiązywania problemów.

 Ponadto uczestnicy przećwiczą kreowanie komunikacji opartej na wzajemnym szacunku.

WARSZTATY LEKTORSKIE SAVVY ED

Nie ma zmian w szkoleniu lektorów Savvy Ed, czyli dalej obowiązują jednodniowe warsztaty lektorskie Savvy Ed (obowiązkowe także dla właściciela) poprzedzone lekturą Course Manual i odpowiedzią na pytania. Osoby, które będą uczyć grupy Savvy Ed 2 i Savvy Ed 3 są zobowiązane do zobaczenia webinaru – szczegóły zostaną przesłane do szkół mających licencję Savvy Ed newsletterem w późniejszym terminie. Na ww. webinar nie będą wymagane zapisy poprzez Bears’ Station.

LISTA REZERWOWA

Oprócz puli miejsc na liście głównej na każdy termin warsztatów istnieje też lista rezerwowa. Można wpisywać lektorów na listę rezerwową. W momencie, gdy ktoś z listy główniej zrezygnuje, pierwsza osoba z listy rezerwowej może zostać przeniesiona na listę główną. Licencjobiorca ma obowiązek monitorowania sytuacji, gdyż w przypadku braku rezygnacji jakiejkolwiek osoby z listy głównej, lektor z listy rezerwowej nie będzie mógł wziąć udziału w warsztatach w wybranym terminie. Należy w takiej sytuacji zapisać lektora na inny dostępny termin warsztatów.

W przypadku większej liczby chętnych na liście rezerwowej będziemy starali się otworzyć warsztaty w podobnej lokalizacji i terminie.

REZYGNACJA Z WARSZTATÓW I KOSZTY
 • do 7 dni przed terminem warsztatów – rezygnacja jest dozwolona i jest bezkosztowa.
 • 6-3 dni przed terminem warsztatów – w przypadku rezygnacji w terminem 6-3 dni przed terminem warsztatu. Licencjobiorca pokrywa 50% ceny warsztatu. Możliwe jest przysłanie innego lektora w miejsce tego, który zrezygnował.
 • 48h przed terminem warsztatów (liczone od godziny rozpoczęcia warsztatu) – w przypadku rezygnacji lub niestawienia się na warsztatach Licencjobiorca uiszcza pełną płatność wynikającą z liczby zapisanych, a nieobecnych osób.
WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE ZAPISÓW I PŁATNOŚCI
 • 21 dni przed terminem warsztatów – Licencjobiorca ma obowiązek dokonać ewentualnej weryfikacji miejsc jeśli jest inna niż zakładana przy rejestracji i upewnia się, że podał wszystkie niezbędne dane lektorów (imię, nazwisko, mail, nr telefonu).
 • 14 dni przed terminem warsztatów – Licencjobiorca dostaje fakturę wg liczby zarezerwowanych wcześniej miejsc (termin płatności 7 dni).
 • do 8 dni przed warsztatami – Licencjobiorca dokonuje płatności za warsztaty oraz uzupełnia brakujące dane lektorów (jeśli nie podał wszystkich wymaganych danych wcześniej).
 • 7 dni przed warsztatami – w przypadku braku płatności lub braku danych uczestników Licencjodawca ma prawo usunąć tych uczestników z listy warsztatu, na który byli wstępnie zgłoszeni (decyduje data wpłynięcia należności na konto Licencjodawcy).
 • Warunkiem uczestnictwa w warsztatach lektorskich jest przeczytanie podręcznika Course Manual i przesłanie odpowiedzi na pytania udostępnione na Platformie Bears’ Station w terminie nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem warsztatów.
DOSTĘP DO COURSE MANUAL ORAZ PYTAŃ

Na podany przy zapisach adres mailowy uczestnicy otrzymują maile z informacjami dotyczącymi warsztatów, w szczególności:

 • 7 dni przed terminem każdego warsztatu jego uczestnicy otrzymują dostęp do e-booka Course Manual oraz dostęp do formularza z pytaniami na Platformie Bears’ Station, na które należy udzielić odpowiedzi nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem warsztatów.
 • 7 dni przed terminem warsztatów uczestnicy otrzymują szczegółowe informacje organizacyjne: dokładne miejsce i godzina rozpoczęcia, dojazd, informację o możliwości zakupienia lunchu, itp.
 • 48h przed warsztatami uczestnicy otrzymują maila przypominającego o warsztatach.
UCZESTNIK NIEZNAJĄCY JĘZYKA POLSKIEGO

Jeżeli uczestnikiem szkolenia ma być lektor nieznający języka polskiego przy zapisach w polu „Uwagi” należy dopisać „ENGLISH ONLY”.