Styczeń – luty, czyli koniec pierwszego semestru na zajęciach Teddy Eddie to czas ewaluacji dzieci, każdy lektor dokonuje tego procesu w swojej grupie. Osiągnięcia naszych małych kursantów są sprawdzane i weryfikowane, oceniamy w jaki sposób każdy uczeń zdołał „zagłębić się” w poznany materiał. Czy powtarza słowa, czy wymawia je samodzielnie, czy może używa już poznanych słówek w zdaniach? Jak dziecko reaguje na poznane historyjki? Rozumie i obrazuje gestami czy też samodzielnie opowiada? Z pomocą lub bez pomocy nauczyciela? Nasi uczniowie oceniani są na kilku polach, oprócz znajomości słownictwa i poznanych historyjek, analizujemy też ich znajomość piosenek i wierszyków, umiejętność odpowiadania na pytania w języku angielskim, reagowania na angielskie polecenia i zwroty, a także umiejętność grania w gry/brania udziału w zabawach prowadzonych podczas zajęć. Rodzic dostaje bardzo szczegółową ocenę opisową swojego dziecka (zwaną u nas Raportem o Postępach). Oceny najczęściej wręczane są rodzicom podczas lekcji otwartych, na których każda mama i tata może zobaczyć na żywo jak radzi sobie ich dziecko podczas zajęć.

Nasz system ewaluacji dzieci i informowania rodziców o postępach ich pociech jest najbardziej solidnym i precyzyjnym systemem dostępnym w metodach edukacyjnych dedykowanych przedszkolakom i dostępnych na polskim rynku.