W METODZIE EDWARD’S LEAGUE WIERZYMY W STAWIANIE UCZNIOM KONKRETNYCH CELÓW EDUKACYJNYCH

Nasze metody tworzą niezwykle skuteczną ścieżkę edukacyjną dla dzieci.

Zawartość poszczególnych poziomów jest ściśle powiązana z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego – ESOKJ (ang. Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) oraz egzaminami Cambridge English Qualifications.

Rekomendujemy przystąpienie do egzaminu w kolejnym roku PO zrealizowaniu konkretnego poziomu jako potwierdzenie osiągniętych umiejętności, a nie jako wyzwanie samo w sobie. Takie podejście pozwala znacznie zredukować stres kursantów, zapewnić im pełny sukces edukacyjny i wzmocnić ich motywację.

Uczniowie rozpoczynają Edward’s League, będąc na poziomie A2. W kolejnych 3 latach poszerzają swoją wiedzę, kończąc Edward’s League na poziomie B1+. Głęboko wierzymy, że na tym etapie warto stawiać uczniom cel w postaci międzynarodowego certyfikatu. Sam egzamin może być dla ucznia zewnętrznym i obiektywnym testem rzeczywistych umiejętności, a dla rodzica swoistym potwierdzeniem dobrze obranego kierunku edukacji językowej dziecka.

Szkoły, które mają w ofercie kursy Edward’s League, mają zazwyczaj status tzw. PREP CENTRES, czyli ośrodków oficjalnie przygotowujących i zgłaszających uczniów do egzaminów.

Umiejętności testowe a komunikacja

Jak już zostało wspomniane, cechą charakterystyczna metody jest to, iż nasze książki przygotowują do egzaminów Cambridge, zawierają materiał wymagany do A2 Key oraz B1 Preliminary, a także ćwiczą wszystkie umiejętności egzaminacyjne. Na każdym etapie nauki uczeń ma możliwość zweryfikowania postępów, zaobserwowania swoich mocnych i słabych stron, przemyślenia planu dalszej nauki. Mimo to materiał nie zawiera jedynie zagadnień gramatycznych i nie gwarantuje wyłącznie opanowania umiejętności testowych. Cały czas przyświeca nam jasno sprecyzowany cel – komunikacja! Ważne, aby uczeń mówił bez oporów, porozumiewał się w języku obcym nie tylko skutecznie, ale również z zachowaniem zasad poprawnościowych. Dlatego też tak istotne są wprowadzone do metody elementy tzw. prawdziwego angielskiego, czyli autentycznego języka, języka native speakerów, spersonalizowanego i w życiowym kontekście. Nie upraszczamy tych wypowiedzi i nie modelujemy ich sztucznie. Dzięki temu nasi absolwenci z łatwością rozumieją i posługują się angielskim w codziennych sytuacjach, podczas podróży czy kontaktu z rówieśnikami z innych krajów.

Edward’s League – poziomy:

Edward’s League 1 – poziom A2/A2+

Edward’s League 2 – poziom A2+/B1

Edward’s League 3 – poziom B1/B1+